Szybki kontakt

Dzień dobry! W czym możemy Ci pomóc?

icon_widget_image Pon-Pt: 8:00 - 16:00; Sobota: nieczynne icon_widget_image 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 icon_widget_image + (48) 785 105 106 icon_widget_image biuro@top360.pl

TOP | Outsourcing 360°

ISO 28000

ISO 28000 – Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Norma ISO 28000 (ISO 28000 Supply Chain Security Management) dostarcza ram dla najlepszych praktyk mających na celu zmniejszenie ryzyka dla ludzi i towarów w łańcuchu dostaw. Pomaga w zarządzaniu potencjalnymi zagrożeniami w obszarze logistyki, ograniczając je poprzez eliminację takich ryzyk jak terroryzm, oszustwa i piractwo. Poprzez zwiększenie widoczności łańcucha dostaw oraz redukcję zakłóceń w nim, ISO 28000 może pomóc każdej organizacji w łagodzeniu skutków incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Charakterystyka normy ISO 28000

ISO 28000 skupia się na kluczowych aspektach zarządzania i minimalizacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem łańcucha dostaw. To może obejmować finansowanie, produkcję, zarządzanie informacją, transport oraz składowanie i magazynowanie towarów w trakcie ich przemieszczania.

Norma ta ma zastosowanie w organizacjach o różnej skali działalności, obejmujących produkcję, usługi, magazynowanie oraz transport na każdym etapie procesu produkcyjnego lub łańcucha dostaw.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zgodnego z ISO 28000

Zastosowanie tej normy może przynieść następujące korzyści:

  1. Zwiększona odporność organizacji na zagrożenia.
  2. Ustandaryzowane praktyki zarządzania.
  3. Wzmocniona wiarygodność i rozpoznawalność marki.
  4. Ujednolicona terminologia i pojęcia.
  5. Poprawiona wydajność łańcucha dostaw.
  6. Możliwość porównania z międzynarodowymi standardami.
  7. Lepsza zgodność procesów.

ISO 28000 można łatwo zintegrować z innymi głównymi standardami dotyczącymi zarządzania, takimi jak ISO 9001. To jest szczególnie korzystne dla organizacji, które chcą włączyć aspekty bezpieczeństwa do istniejących systemów zarządzania.

Korzyści z uzyskania certyfikatu

Otrzymanie certyfikatu od niezależnej trzeciej strony potwierdza zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw z wymaganiami ISO 28000. To dowód na to, że organizacja posiada skuteczne systemy zarządzania i łagodzenia aspektów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Certyfikacja przynosi liczne korzyści, takie jak ułatwienie handlu międzynarodowego, lepsze monitorowanie i zarządzanie zagrożeniami, zwiększona konkurencyjność, zachęcanie partnerów do zabezpieczania procesów oraz oszczędności kosztów poprzez redukcję incydentów bezpieczeństwa.

Pierwsze kroki

Rozpoczęcie procesu certyfikacji zaczyna się od wdrożenia skutecznego systemu zarządzania, który spełnia wymagania ISO 28000. DNV może pomóc na każdym etapie tego procesu, od wstępnego szkolenia po analizę luki i finalną certyfikację.

Post a Comment