Szybki kontakt

Dzień dobry! W czym możemy Ci pomóc?

icon_widget_image Pon-Pt: 8:00 - 16:00; Sobota: nieczynne icon_widget_image 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 icon_widget_image + (48) 785 105 106 icon_widget_image biuro@top360.pl
  /  Edukacja   /  Kto może zostać pracownikiem usług czystościowych

Kto może zostać pracownikiem usług czystościowych

Pracownik usług czystościowych

Jeszcze do niedawna sprzątaczka jawiła się jako relikt PRL  –  popularny stereotyp chamowatej kobiety w nylonowym fartuszku, z papierosem w ustach rezydującej w kantorku z wiadrem cynkowanym. Być może na zawodzie pokutuje jeszcze piętno wieków minionych w których zadania sprzątania wykonywała służba. W Polsce nawet jeszcze w okresie międzywojennym  zajęcia w tym fachu poszukiwały głównie młode dziewczęta ze zubożałych rodzin rolniczych. Taka praca zapewniała im lokum, wyżywienie, względne bezpieczeństwo oraz stały zarobek. Dzięki temu mogły zarobić na skromny posag lub wspomóc potrzebującą rodzinę na wsi.

Dziś  kiedy również do tej branży zawitała automatyzacja i robotyzacja, a w  przysłowiowym kantorku znajdziemy zaawansowane urządzenia oraz szereg specjalistycznych środków chemicznych, które stale są udoskonalane w celu osiągnięcia najlepszych efektów – pracownik usług czystościowych musi posiadać kompetencje i wiedzę zakresu z materiałoznawstwa,  chemii, umiejętność obsługi urządzeń serwisu sprzątającego itp. Bez odpowiednich szkoleń i samodoskonalenia nie jest możliwy rozwój i tym samym dotrzymywanie kroku najlepszym na rynku.

Pracownik usług czystościowych – to brzmi dumnie

 

Czy każdy może sprzątać

Teoretycznie tak. Nie ma ani specjalnych wymagań zdrowotnych, ani nie trzeba mieć kierunkowego wykształcenia. Jednak trzeba mieć to coś, żeby tę ciężką pracę wykonywać prawidłowo i dobrze. Z pewnością dobry stan zdrowia będzie atutem, ponieważ sprzątanie jest pracą fizyczną i stosunkowo ciężką. Jeszcze ważniejsze niż zdrowie są cechy fizyczne. Przyszła sprzątaczka powinna być dokładna, zorganizowana i obowiązkowa. Jeśli jeszcze będzie mocno się angażowała w prace i będzie miała spore poczucie estetyki, to mamy do czynienia ze sprzątaczką idealną.

Wprawdzie sprzątaczka nie musi mieć wykształcenia, ale bardzo przydadzą się ukończone kursy obsługi maszyn sprzątających czy profesjonalnego sprzątania

Sprzątaczka to praca tylko dla kobiet

Krzywdzący stereotyp.  Kiedyś kobiety walczyły o to, by móc pracować w tzw. „męskich” zawodach typu policjant, czy strażak. Teraz jesteśmy świadkami zjawiska, w którym mężczyźni coraz częściej próbują swoich sił w umownie „kobiecych” zawodach typu kosmetyczka, wizażystka, czy opiekunka do dziecka. Mężczyźni w branży usług czystościowych są obecni, co więcej ich procentowy udział się zwiększa a coraz większa ilość maszyn czyszczących i innych technologii oraz wzrost zarobków zwiększa atrakcyjność zawodu.

 

Jakie są stawiane przed nią wymagania?

Podstawowe obowiązki

 • dbanie o czystość na terenie całego przedsiębiorstwa lub wydzielonych pomieszczeń
 • dbanie o przydzielone środki czystości
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupów niezbędnych środków czystości

wymagania dla sprzątaczki.

Taka osoba musi:

 • być dokładna i systematyczna,
 • być punktualna,
 • posiadać zdolności manualne,
 • być bezkonfliktowa,
 • być uczciwa,
 • posiadać dobrą organizację pracy.

Charakterystyka zawodu

Praca osoby sprzątającej jest związana ze średnim i dużym wysiłkiem fizycznym, wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała i wymaga wykonywania czynności powtarzalnych, co może powodować dolegliwości bólowe wynikające z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. W trakcie pracy osoba sprzątająca narażona jest na wiele zagrożeń.

Osoby serwisu sprzątającego używają także substancji chemicznych do czyszczenia, płukania, a także innych substancji, które mogą powodować podrażnienia skóry, oczu oraz błony śluzowej nosa i gardła.

Osoba sprzątająca utrzymuje czystość i porządek we wszystkich działach i pomieszczeniach zakładu pracy. Porządkuje otoczenie stanowisk pracy, podłogi pomieszczeń użytkowych, ciągi komunikacyjne, a także –w miarę potrzeby – najbliższe otoczenie budynku, siedziby zakładu pracy. Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i odpadki, czyści podłogi i inne powierzchnie, używając szczotek, odkurzaczy lub innych urządzeń wspomagających sprzątanie. Stosuje płynne, sypkie lub stałe środki czyszczące. Zbiera i myje naczynia wielokrotnego użytku. Przekazuje informacje dyżurującemu pracownikowi  działu administracji o niesprawnym oświetleniu, uszkodzeniach wymagających napraw, problemach z instalacją elektryczną, zauważonych brakach w wyposażeniu.

Do samodzielnej pracy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik, który przeszedł badania lekarskie bez przeciwwskazań do zatrudnienia, posiada dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz posiada ważne przeszkolenie w dziedzinie bhp i ppoż.,

Stanowisko pracy

Organizacja stanowiska roboczego powinna zapewnić bezpieczne i łatwe wykonywanie pracy poprzez

odpowiednią ochronę przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi. Osoba sprzątająca wykonuje następujące czynności:

sprzątanie pomieszczeń biurowych,

sprzątanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

sprzątanie kuchni, jadalni, świetlic itp.,

sprzątanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych

sprzątanie magazynów,

sprzątanie pomieszczeń produkcyjnych,

sprzątanie i odśnieżanie placów przed budynkami,

mycie okien,

mycie naczyń

opróżnianie koszy i segregacja śmieci

Zagrożenia i czynniki wypadkowe na stanowisku pracy:

 • Śliskie i nierówne nawierzchnie – możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku.
 • Upadek z wysokości – zagrożenie występuje podczas wykonywania czynności mycia okien i związane jest z koniecznością wchodzenia na drabinę. Upadek z drabiny spowodować może ciężkie uszkodzenia ciała.
 • Możliwość poparzenia gorącą wodą lub parą wodną.
 • Uderzenie, przygniecenie człowieka przez czynniki materialne transportowane ręcznie. Zagrożenie występuje podczas przenoszenia ręcznego przedmiotów (pojemników i wiader).
 • Prąd elektryczny – możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego lub wadliwie działającej instalacji elektrycznej. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych, a naprawy zlecać uprawnionemu pracownikowi, przeprowadzać okresowe przeglądy urządzeń.
 • Stłuczone szkło lub inne przedmioty – możliwość urazów w wyniku przecięcia, przekłucia skóry. Zapobiegawczo należy zawsze stosować rękawice chroniące przed skaleczeniem podczas pracy z ostrymi narzędziami, usuwania odpadów z koszy
 • Nadmierny hałas pochodzący od urządzeń czyszczących – możliwość uszkodzenia słuchu.

Zapobiegając zagrożeniu należy wyposażyć pracownika w ochronniki słuchu lub zapewnić sprzęt o niższej emisji hałasu.

 • Wysoki poziom wilgotności i niska temperatura – możliwość chorób reumatycznych i innych chorób związanych z pracą w zmiennych warunkach. Zapobiegawczo należy pamiętać o stosowaniu właściwej odzieży roboczej i ochronnej.
 • Stosowane środki chemiczne (rozpuszczalniki, środki do czyszczenia, płukania i dezynfekcji) – możliwość podrażnienia i zapalenia skóry, uczulenia, podrażnienia śluzówki oczu, nosa, gardła i dróg oddechowych. Możliwość skórnych reakcji uczuleniowych na kurz występujący w wysokim stężeniu, pleśń oraz inne alergeny. Zapobiegawczo można wyposażyć pracownika w maseczki z odpowiednim filtrem.
 • Wykonywanie czynności powtarzalnych (np. szorowanie), nadmierny wysiłek podczas podnoszenia i przesuwania ciężkich przedmiotów, praca w wymuszonej pozycji ciała (schylanie się, praca na kolanach itd.) – możliwość dolegliwości bólowych związanych z przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Przeciążenia układu mięśniowo szkieletowego związane z dźwiganiem. Zapobiegawczo należy przestrzegać dopuszczalnych norm dźwigania (przy ręcznych pracach masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej; dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.)

.

Post a Comment