Szybki kontakt

Dzień dobry! W czym możemy Ci pomóc?

icon_widget_image Pon-Pt: 8:00 - 16:00; Sobota: nieczynne icon_widget_image 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 icon_widget_image + (48) 785 105 106 icon_widget_image biuro@top360.pl

Outsourcing Procesów Biznesowych BPO

Outsourcing to określone umową wzajemne powiązanie oraz wykorzystanie zasobów  i umiejętności podmiotu  trzeciego realizowane  z gwarantowana jakością,  elastycznością  i o określonej  wartości  uwzględniającej  kryteria  i  miary kosztowe  w  celu  dostarczania  usług  wcześniej  realizowanych  przez  zleceniodawcę samodzielnie, mogące obejmować przeniesienie zasobów ludzkich do zleceniobiorcy  i/lub przekazanie  technologii  i działań wspierających.   Stosowany jest zarówno w działalności produkcyjnej, jak też usługowej. Rodzaj prowadzonej  działalności  i zakres  współpracy  z  podmiotami  zewnętrznymi  determinują dobór optymalnych dla danego przedsiębiorstwa rodzajów outsourcingu.

BPO (outsourcing procesów biznesowych) – definicja

Outsourcing procesów biznesowych (z ang. Business Process Outsourcing, a w skrócie BPO) to praktyka, w ramach której firma zawiera umowę z zewnętrznym dostawcą usług w celu realizacji określonych zadań.

W czym pomoże mi Outsourcing?

BPO to usługi dopasowane do potrzeb szybko rozwijającego się biznesu. Outsourcing procesów niezwiązanych z kluczowymi działaniami organizacji uwalnia czas i pozwala skupić się na istotnych elementach rozwoju. Jednym z powodów wdrażania Outsourcingu konkretnych obszarów w firmie jest chęć redukcji zakresu koniecznych działań w obrębie danej organizacji. Dodatkowym atutem jest fakt, iż korzystając z zewnętrznej firmy specjalizującej się w Outsourcingu procesów przenosimy ryzyko związane z zarządzaniem zleconą funkcją na usługodawcę zewnętrznego oraz zyskujemy dostęp do najnowszych technologii.

Strategia wdrożenia BPO

Proces wdrażania outsourcingu w przedsiębiorstwie można podzielić na kilka etapów:

 • Sprecyzowanie celów i wymagań
 • Zaplanowanie procesu
 • Określenie potencjalnych dostawców, stopnia ich zainteresowania kontraktem i nawiązanie kontaktu
 • Rozmowy z kierownictwem i zainteresowanymi stronami
 • Rozmowy z własnym personelem, innymi pracownikami, partnerami zewnętrznymi
 • Wstępna selekcja dostawców, przekazanie im informacji i warunków
 • ocena przekazanych ofert
 • wybór  dostawcy usługi / procesu
 • uzyskanie aprobaty kierownictwa wyższego szczebla w koniecznych strawach
 • wyznaczenie osoby/zespołu ds. zarządzania kontraktem
 • Negocjowanie kontraktu i uzgodnienie charakterystyki świadczonej usługi
 • Okres przejściowy wyznaczony przez wcześniejsze etapy procesu
 • Zarządzanie kontraktem w sposób uzgodniony z dostawcą w fazie negocjacyjnej

Zalety BPO (Business Process Outsourcingu)

 • Korzyści finansowe

Dostawcy usług BPO często mogą przeprowadzić proces biznesowy niższym kosztem, który wynika z innej skali biznesu (np. zakup odpowiednich materiałów w niższych cenach) optymalizacji procesów HR czy wreszcie uzyskiwaniu subwencji (PFRON inne dofinansowania) Zmniejszamy koszty finansowe i obciążenia składkowe związane z utrzymaniem nierentownych lub sezonowych stanowisk. Twoja firma nie ponosi też kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy – dzierżawy pomieszczenia, amortyzacji sprzętu, połączeń telefonicznych i energii.

 • Większa elastyczność

W ramach umowy outsourcingowej firmy mogą zwykle liczyć na możliwość modyfikacji sposobu realizacji  procesu biznesowego, co umożliwia im szybsze reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe i pojawiające się wyzwania.

 • Zwiększona przewaga konkurencyjna, oszczędność czasu

BPO umożliwia firmie koncentrację zasobów na operacjach, które wyróżniają ją na rynku.

Wyręczamy Cię w realizacji rutynowych i czasochłonnych zadań. Dzięki temu możesz skoncentrować się na strategicznych celach działalności.

 • Wyższa jakość i lepsza wydajność

Ponieważ obsługa procesów biznesowych stanowi podstawę ich działalności, dostawcy BPO są dobrze przygotowani do wykonywania swojej pracy. Dzięki temu firmy mają zagwarantowaną większą dokładność, wydajność i szybkość realizacji.

 • Dostęp do innowacji w procesie biznesowym

Dostawcy usług BPO częściej wiedzą o postępach w obszarach procesów, w których się specjalizują. Oznacza to, że są bardziej skłonni do inwestowania w nowe technologie (takie jak np. automatyzacja), które mogą poprawić szybkość i jakość pracy, a także obniżyć jej koszty.

 • Rozszerzony zasięg

Organizacje, które potrzebują całodobowej obsługi, np. telefonicznej, mogą uzyskać taką możliwość zawierając umowę z dostawcą usług BPO, który obsługuje różne lokalizacje geograficzne i strefy czasowe w modelu 24 h/7.

 Wybierz rozważnie swojego dostawcę usług BPO

Outsourcing procesów biznesowych nie jest jednak pozbawiony wad. Poszukując partnera w zakresie outsourcingu warto zwrócić uwagę na następujące zagrożenia:

 Ryzyko związane z naruszeniem bezpieczeństwa

Systemowe połączenia między firmą zatrudniającą a dostawcą usług BPO tworzy nie tylko konieczny punkt styku, ale też stanowi ryzyko do wycieku informacji. Organizacje często muszą też udostępniać outsourcerom poufne dane, co stanowi kolejne potencjalne zagrożenie.

 • Nieoczekiwane koszty

Firmy przystępujące do BPO  mogą nie doszacować kosztów, jakimi zostaną obciążone – wynika to często ze złej kalkulacji wymaganej ilości RBG lub niedbałości w opisie procesu na etapie wyceny.

 • Wyzwania związane z komunikacją

Firmy mogą też napotkać problemy komunikacyjne ze swoimi zewnętrznymi dostawcami lub odkryć, że istnieją bariery kulturowe, które mogą osłabić korzyści płynące z BPO.

 • Zbyt duża zależność

Przedsiębiorstwa muszą ponadto tak zarządzać relacjami z dostawcami, aby zapewnić spełnienie kluczowych celów po uzgodnionych kosztach. W przeciwnym razie mogą one mieć trudności z przywróceniem niektórych operacji i ich realizacją we własnym zakresie. Problematyczne może okazać się nawet przeniesienie umowy i zlecenie usług innej firmie zewnętrznej.

 • Zwiększony potencjał zakłóceń

Organizacje powinny również stale monitorować sytuację pod kątem problemów, które mogłyby przerwać lub trwale zakończyć współpracę z zewnętrznym dostawcą. Obejmują one kwestie takie jak finanse, niestabilność geopolityczna, klęski żywiołowe czy zmiany sytuacji gospodarczej. Firmy muszą być świadome tego typu ryzyka i opracować strategię zapewnienia ciągłości biznesowej oraz reagowania w przypadku awarii.

Najpopularniejsze usługi BPO

 Prym w zakresie usług BPO wiodą obszary: back-office (np. księgowość, płatności, HR czy IT) i front-office (m.in. marketing, sprzedaż i obsługa klienta) BPO sprawdza się także w przypadku: procesów produkcyjnych, obsługi i utrzymania infrastruktury IT, reklamy, logistyki, procesów utrzymania infrastruktury obiektów, bezpieczeństwa itp.  Outsourcing może obejmować cały dział lub określone procesy.

Znajdź niezawodnego i zaufanego partnera BPO

Jeśli więc szukasz tego typu usług, które obejmują usługi automatyzacji biznesu, BPO TOP jest firmą, która od lat wspiera polskie przedsiębiorstwa i przyczynia się do ich sukcesu dzięki wymiernym oszczędnościom. Zapewniamy kompletne rozwiązania outsourcingowe, stworzenie mapy strategii, audyt usprawnień  oraz pełną współpracę. Przekonaj się, dlaczego warto skorzystać z usług BPO. Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach automatyzacji procesów biznesowych? Skontaktuj się z nami