Szybki kontakt

Dzień dobry! W czym możemy Ci pomóc?

icon_widget_image Pon-Pt: 8:00 - 16:00; Sobota: nieczynne icon_widget_image 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 109 icon_widget_image + (48) 785 105 106 icon_widget_image biuro@top360.pl

TOP | Outsourcing 360°

wybór agencji ochrony

Jak wynająć agencję ochrony

Agencja ochrony – jak ją wybrać?

Wybór agencji ochrony nie należy do łatwych zadań. W kwestii bezpieczeństwa nie ma bowiem miejsca na żadne kompromisy ani pomyłki. Przypadkowe decyzje lub zła ocena rynkowej oferty  może sporo kosztować, dlatego warto porównać działające na rynku firmy ochroniarskie. Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę.

Oczekiwania wobec agencji ochrony

Alarm z monitoringiem często zaczynamy poszukiwania od wpisania tego hasła w wyszukiwarkę, jednak dla wielu obiektów na obecnym rozwoju technologii  nie będzie to wystarczająca opcja.

Przedsiębiorca chcąc zatrudnić agencję ochrony zazwyczaj kieruje się znanymi sobie kryteriami, zależnymi m.in. od specyfiki produkcji, charakteru usług, wielkości przedsiębiorstwa, wielkości zatrudnienia, lokalizacji czy ceny. Katalog artykułowanych obaw jest szeroki, wymieńmy najpopularniejsze.

 • kradzież mienia,
 • wandalizm,
 • zagrożenie cyberatakiem,
 • szpiegostwo gospodarcze,
 • kradzież technologii,
 • sabotaż przemysłowy,
 • atak terrorystyczny,
 • utarta reputacji,
 • kradzież własności intelektualnej
 • włamania pospolite,
 • utrata cennych informacji
 • ochrona danych osobowych.

Mimo wzrostu świadomości zagrożeń z reguły nie dostrzegamy wszystkich możliwych słabych punktów.  Choć nasza opinia, budżet którym dysponujemy, artykułowane potrzeby często determinują ostateczną ofertę pozwólmy wykazać się specjalistom w zakresie bezpieczeństwa – być może zaprezentowana ocena zagrożeń i zaproponowane rozwiązania wskażą strefy o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia. Warto również podzielić się informacjami o planowanym rozwoju firmy, rozbudowie magazynu, skrzydła budynku biurowego, zwiększeniu ruchu klientów ze względu na otwarcie salonu sprzedaży itp.  Przekazanie tych  informacji na etapie budowania koncepcji ochrony może ułatwić jej odpowiednie skalowanie w momencie wdrożenia zmian.  Przyjrzyjmy się zatem ofercie agencji ochrony czy znajdują się tam odpowiednie dla nas rozwiązania.

Najskuteczniejsze sposoby ochrony przed złodziejami i włamywaczami, ale jednocześnie najdroższa to połączenie czynnika ludzkiego w formie pracowników ochrony fizycznej z odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi.

Jakie usługi oferuje agencja ochrony?

Dobre agencje ochrony fizycznej oraz osób i mienia oferują szeroki zakres usług, wynikający z różnorakich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa.  Większość nawet bardzo rozbudowanych ofert jest zbudowana na podstawowych filarach.

 • Ochrona fizyczna stała
 • Ochrona fizyczna doraźna
 • Montaż technicznych systemów zabezpieczeń
 • Inne uzupełniające usługi

Zanim otrzymamy ofertę należy te potrzeby zidentyfikować narzędziem służącym do tego celu jest audyt bezpieczeństwa. Powinien on poddawać ocenie wszystkie możliwe czynniki ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, a są to:

 • bezpieczeństwo fizyczne pracowników,
 • bezpieczeństwo danych osobowych,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę handlową,
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej,
 • obiekty/pomieszczenia podlegające obowiązkowej ochronie.

Dopiero rzetelny audyt umożliwia stworzenie  koncepcji ochrony obiektu, która jest podstawą do opracowania szczegółowego planu ochrony, uwzględniającego zastosowanie systemów zabezpieczeń technicznych, elektronicznych oraz bezpośrednią lub doraźną ochronę fizyczną . 

Na etapie oceny agencji ochrony dochowanie powyżej opisanej procedury daje nam cenne wskazówki co do profesjonalizmu podmiotu.

Oferta trafiła w nasze oczekiwania – oceńmy podmiot  gospodarczy

Agencja ochrony –działalność gospodarcza wymagająca koncesji

 Sprawdzamy koncesję

Usługi ochrony osób i mienia są koncesjonowane. Koncesja to dokument wydany przez MSWiA, w którym zostały określone zakres i forma świadczenia usług. Koncesję otrzymują agencje, które spełniają wymogi przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia  Koncesję można utracić dlatego jest weryfikacja jest niezbędna.

Ubezpieczenie


Kolejnym obowiązkowym dokumentem, który musi przedstawić agencja ochrony, jest dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Od 1 stycznia 2014 r. każda firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia, aby bez przeszkód kontynuować działalność, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r.

 Brak ubezpieczenia jest podstawą do cofnięcia koncesji W polisie warto sprawdzić, czy jest aktualna i jaka jest suma gwarancyjna, w szczególności czy suma nie jest mniejsza od minimalnej określanej przez Ministra Finansów.

Dodatkowe formy ubezpieczenia 

 Nadwyżkowe ubezpieczenie OC agencji ochrony

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe to szersza ochrona niż ta gwarantowana w OC obowiązkowym. Zwykle jest to powiększenie kwoty gwarancyjnej ochrona obejmuje także szkody wyrządzone przez podwykonawców agencji ochrony.

 • szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy
 • szkody powstałe w nieruchomościach podczas najmu, dzierżawy użyczenia, użytkowania, leasingu
 • szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, chronionym
 • szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, chronionych lub kontrolowanych przez ubezpieczonego
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu

Ubezpieczenie konwojowanych i przewożonych wartości pieniężnych

Obowiązkowe OC agencji ochrony obejmuje ubezpieczenie konwojowanych i przewożonych wartości pieniężnych jedynie do sumy 20 tys. euro. (dla agencji, których obrót netto nie przekracza 3 mln zł). Jeśli potrzebujesz takiej usługi na wyższa kwotę, agencja ochrony zajmująca się przewożeniem lub konwojowaniem wyższych wartości pieniężnych, powinna legitymować się  dodatkowym ubezpieczeniem, obejmującym całość kwoty chronionej.

Grupa interwencyjna

Jeśli  w umowie zapisuje się, że doraźną ochronę będzie wykonywała grupa interwencyjna niezbędne jest umowne określenie, w jakim czasie musi nastąpić dojazd do danego obiektu. Decydują o tym strony umowy. Jeżeli okazałoby się, że grupa interwencyjna nie dotarła w tym czasie do chronionego obiektu, to umowa powinna dawać prawo zamawiającemu do zastosowania kar umownych.

Systemy monitorujące aktywność pracowników ochrony

W ramach wielu zakładów produkcyjnych, firm logistycznych posiadających rozbudowaną infrastrukturę, kluczowe jest sumienne prowadzenie cyklicznych kontroli nadzorowanych budynków, pomieszczeń czy nawet konkretnych urządzeń.

Standardową procedurą w tym wypadku jest „obchód”

W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów należy zautomatyzować proces kontroli w taki sposób, aby system kontroli wartowników mógł automatycznie analizować czy obchód kontrolowanego terenu jest wykonywany właściwie.

Kontrola obchodu wartowników za pomocą odpowiedniego oprogramowania daje szerokie możliwości skutecznego nadzoru oraz umożliwia automatyczne generowanie raportów i alertów. Podstawą działania jest wyposażenie pracownika ochrony w urządzenie lub aplikację do kontroli obchodów.działające w oparciu o punkty kontroli RFID, oraz lokalizację GPS.

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić elementy mogące wpłynąć na przyszłą współpracę.

 • Dojrzałość organizacyjna – sprawdź ile lat przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku, jakie ma doświadczenie, kapitał ludzki, w jakich innych branżach działa firma.
 • Stabilność finansowa – informacje dotyczące obecności podmiotu w rejestrze dłużników i wysokości nieuregulowanych zobowiązań. Opinie dotyczące terminowej wypłaty wynagrodzeń.
 • Zaufanie Klientów – opinie klientów korzystających z usług firmy zamieszczone w Internecie.
 • Zaawansowanie w rozwoju – aspekt najtrudniejszy do oceny przez laika. Stosowanie nowoczesnych narzędzi, innowacyjnych technologii oraz staranie się o dotacje to nie tylko oznaka śledzenia światowych trendów ale również gwarancja tego że w ofercie znajdą się adekwatne do obecnych standardów rozwiązania.

Post a Comment